Konkurs: „Najbardziej zgrana klasa w szkole”

 

Klasa

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma punktów

I

 6p.

4p./ 5p.

6p.

6p./6p.

 3p.

6p. 

 

 

 

 

42p.

IIa

 2p.

6p./3p.

5p.

 6p./4p.

 1p.

6p.

 

 

 

 

 33p.

IIb

 4p.

4p./2p.

 5p.

 6p./5p.

5p. 

 6p.

 

 

 

 

 37p.

IIIa

 4p.

5p./4p.

4p.

 6p./2p.

1p.

 6p.

 

 

 

 

 32p.

IIIb

 4p.

4p./4p.

5p.

 6p./2p.

2p.

 6p.

 

 

 

 

 33p.

IV

 6p.

5p./3p.

4p.

 6p./3p.

4p. 

 6p.

 

 

 

 

 37p.

V

 4p.

4p./6p.

3p.

 6p./1p.

2p.

 6p.

 

 

 

 

32p.

VI

 1p.

4p./1p.

4p.

 6p./1p.

6p. 

 6p.

 

 

 

 

 29p.