Konkurs o św. Jadwidze

 

W Roku Jadwiżańskim, w 750 rocznicę kanonizacji św. Jadwigi odbył się w naszej szkole 5 kwietnia 2017r. etap szkolny Diecezjalnego Konkursu  „ŚW. JADWIGA PANI I MATKA ZIEMI ŚLĄSKIEJ”.

Uczniowie zafascynowani postacią św. Jadwigi wykazali się dużą wiedzą. Przygotowywali się do konkursu w szkole na zajęciach pozalekcyjnych oraz w domu wspierani przez rodziców i dziadków.

Do etapu szkolnego przystąpiło 11 uczniów, a do etapu diecezjalnego, który odbędzie się we Wrocławskim Seminarium Duchownym zakwalifikowały się następujące osoby:

I miejsce – Patrycja Falkowska, Wiktoria Tokarska, Maria Nowak.

II miejsce – Dominika Gąszczak

III miejsce – Amelia Żańczak, Kornelia Łuczek

 

Opiekunem uczniów jest p. Katechetka Bożena Oleksy.