ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IDZIKOWICACH

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2018/2019

Przewodnicząca: VERONIKA SOLE kl.VII

Z-ca przewodniczącej: PRZEMYSŁAW KWIATKOWSKI kl.VIII

Skarbnik: NATALIZA SOLE kl.VI                     

Członkowie Samorządu Uczniowskiego: 

Kinga Pater, Julia Biniek, Nikola Sulima i Paweł Gołaś  

Opiekunowie: MAGDALENA KUŹNIARZ I MAGDALENA DOLIŃSKA