ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IDZIKOWICACH

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2016/2017

Przewodniczący: Piotr Turek kl.IV

Z-ca przewodniczącego: Veronika Sole kl.V

Skarbnik: Patrycja Łastowska kl.IV

Członkowie Samorządu Uczniowskiego: 

 Maja Szymańska kl.VI, Norbert Orlikowski kl.VI, Maria Nowak kl.V

 

Opiekunowie: Bożena Oleksy, Barbara Kotlińska