Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs:

pt: „Najbardziej zgrana  klasa w szkole”

 

Cel konkursu:

·        Zintegrowanie zespołów klasowych.

·        Rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w grupie oraz umiejętności komunikowania się z koleżankami i kolegami.

·        Kształtowanie poczucia wartości każdego człowieka.

·        Uatrakcyjnienie wspólnie spędzanego czasu.

 

Zasady:

·        Konkurs trwa do 15 czerwca 2017r.

·        Poszczególne klasy włączają się w życie szkoły uczestnicząc jak najliczniej w różnych konkursach, zbiórkach i imprezach organizowanych na terenie szkoły.

·        Za każdy konkurs klasy mogą uzyskać następującą ilość punktów:

I miejsce – 6 pkt.

II miejsce – 5 pkt.

III miejsce – 4pkt.

IV miejsce – 3pkt

V miejsce – 2pkt

VI miejsce – 1pkt

·        Wyniki będą zamieszczane na bieżąco na szkolnej gazetce i stronie internetowej.