PRZEDSZKOLE  W IDZIKOWICACH

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IDZIKOWICACH W ROKU 2017/2018.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE .....

ZASADY PRZYJĘĆ DO .......

 

 

Artykuły                           Albumy zdjęć : Album nr1, Album nr2, Album nr3

Artykuł 1