PROGRAM

     SZKOLNEGO OBCHODU DNIA WIOSNY

            HASŁO   ,, WIOSNA W POEZJI ‘’

              PLAN  DNIA   26 .03. 2018 r.

8.00- 8.45 Spotkanie z wychowawcami w klasach (pierwsza lekcja wg planu).

8.55 – 9.40 – Występ artystyczny klasy 3A i 3B

oraz konkurs recytatorski pod hasłem ,,Wiosna w poezji ‘’.

9.50- 10.30 - Warsztaty plastyczne w klasach- ozdabianie wiosennych drzew .

10.30- 10.45 - Przerwa obiadowa  kl. I- III .

10.45- 11.30 - Barwny korowód po osiedlu w Idzikowicach – spalenie Marzanny i powrót do szkoły.

11.30- 11.45 - Przerwa obiadowa  kl. IV – VII .

Uwaga :  Lekcja 5,6 i 7 wg planu lekcji.

                                                               Organizatorzy