BEZIECZNE WAKACJE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W IDZIKOWICACH

 Rok szkolny 2016/2017 zmierza do końca. Uczniowie uzyskali już oceny z drugiego semestru jako podsumowanie swojej pracy. Nadchodzi czas na zasłużony  dwumiesięczny wypoczynek. By uczniowie właściwie wykorzystali przerwę w nauce, a także bezpiecznie korzystali  z form aktywnego spędzania czasu wolnego, to w  drugiej połowie czerwca rozpoczęty został cykl pogadanek na temat „Bezpiecznych wakacji”. Prelegentami  spotkań z uczniami byli: wychowawcy, pedagog szkolny oraz funkcjonariusz policji z KPP w Namysłowie.

        W dniu 12.06.2017r. oraz 19.06.2017r. na terenie szkoły  miało miejsce spotkanie dzielnicowego st. sierż. Marcina Dobrzańskiego z uczniami. Celem  przeprowadzonej pogadanki było  przypomnienie dzieciom zasad  dotyczących bezpiecznego spędzania czasu wolnego w różnych miejscach. Omówione zostały zagadnienia z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze zarówno w mieście jak i na wsi. Przypomniane zostały także zasady bezpiecznego podróżowania różnymi środkami komunikacji. Chętni uczniowie mieli okazję do zadawania pytań i uzyskania na nie wyczerpującej odpowiedzi. W ramach prowadzonej z dzielnicowym współpracy pani pedagog przeprowadziła z uczniami godzinę wychowawczą. Podczas spotkania przedstawiona została uczniom prezentacja multimedialna nt: „Bezpieczne wakacje – o czym warto pamiętać spędzając wolny czas”.

Zagadnienia w niej zawarte dotyczyły bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą, na łące, w górach, lesie, w miejscu zamieszkania, czy na placu zabaw. Omówiony został schemat postępowania  w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka. Na podsumowanie przedstawionych zagadnień uczniowie klas I-III otrzymali tematyczne kolorowanki.

      Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie byli obecni w szkole podczas realizowanych spotkań, wiedzę na przedstawiany temat mogli uzyskać poprzez zapoznanie się z treścią gazetki ściennej  zamieszczonej na korytarzu szkoły.

        Posiadając bogatą wiedzę na temat bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego,

uczniowie z powodzeniem mogą rozpocząć wyczekane przez siebie wakacje.

 

Opracowanie

Agnieszka Harbuziak – Wilczyńska