PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

         W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W IDZIKOWICACH

 

L.p.

 

TEMAT ZEBRANIA

TERMIN

PROWADZĄCY

 1.

Omówienie  programu wychowawczego, programu profilaktyki, planu pracy wychowawczej. Omówienie przedmiotowych zasad.

 

20.09.2016 r.

17.00

Wychowawcy klas

Nauczyciele

2.

Omówienie wyników kształcenia

29.11.2016

17.00

Wychowawcy klas

Nauczyciele

3.

Przewidywane oceny klasyfikacyjne. Omówienie wyników diagnoz wychowawczych  prowadzonych w klasach

19.01.2017

17.00

Wychowawcy klas

Nauczyciele

4.

Omówienie wyników kształcenia

23.03.2017

17.00

Wychowawcy klas

Nauczyciele

5.

 

Zapoznanie z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi. Podsumowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej

07.06.2017

17.00

Wychowawcy klas Nauczyciele

6.

Indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów klas I – VI

Zgodnie z harmonogramem w ustalonych godzinach

Wychowawcy klas

Nauczyciele