OGŁOSZENIE

Dzień 14 października 2016r. (piątek) -Święto Edukacji Narodowej - jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Nie kursują autobusy szkolne. Dyżur pełni świetlica szkolna, dlatego uczniowie, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym dniu proszeni są o zgłoszenie w sekretariacie szkoły do środy do godziny 12.00.