Wiosenne spotkanie w Szkole Podstawowej

w Idzikowicach

 

             Chociaż astronomiczna wiosna zawitała już 20 marca, to uczniowie szkoły w Idzikowicach podtrzymując tradycję  postanowili na dobre pożegnać zimę i powitać wiosnę 22 marca.

Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem „ Wiosna w lesie

Głównymi celami imprezy szkolnej było kultywowanie zwyczajów i obrzędów,  kształtowanie ekologicznego myślenia i właściwych postaw wobec ochrony przyrody w lesie, zapoznanie z pracą myśliwego- myśliwskie zwyczaje,  etyka łowiecka i uwrażliwienie na piękno przyrody wiosennej w lesie.

             Uroczystość rozpoczęto przedstawieniem w wykonaniu uczniów klasy II b 

„ Wiosna w bajkowym lesie”, którego treść nawiązywała do właściwego zachowania się w lesie, zwracała uwagę na piękno wiosennego lasu oraz tradycji pożegnania zimy i powitania wiosny.

Po przedstawieniu cała społeczność szkolna pod opieką nauczycieli wyruszyła w barwnym korowodzie na pierwszy wiosenny spacer, podczas którego pożegnano zimę i powitano wiosnę wracając do szkoły z gaikiem i wiosenną piosenką na ustach.

           Następnie po krótkiej przerwie odbyła się projekcja filmu przyrodniczego: Wiosna w lesie oraz ochrona przyrody w lesie. Film dostarczył uczniom wiedzy na temat leśnych zwiastunów wiosny,  ich wyglądu, zwyczajów i odgłosów lasu.

          W tym dniu na zaproszenie przybyli do naszej szkoły myśliwi z Koła Łowieckiego „Łoś”

pan Edward Szulakowski i Romuald Szulakowski.

Gdy tylko pojawili się w galowych mundurach, widać było u uczniów wielkie zaciekawienie.

Myśliwi opowiadali uczniom o myślistwie, zwyczajach i etyce łowieckiej.

 Wyjaśnili również, że chociaż tak naprawdę, łowiectwo jest pasją, odskocznią od codzienności i chęcią bycia myśliwym to nie polega tylko na strzelaniu do zwierząt. To przede wszystkim obowiązek, praca i starania wielu ludzi , związane z utrzymaniem równowagi populacji zwierząt, ochrona zwierząt łownych i ich środowisk bytowania, dokarmianie zwierząt i budowanie paśników, walka z kłusownictwem itp.

          Uczniowie dowiedzieli się o patronie myśliwych św. Hubercie i o tradycji polowań zwanych „ Hubertasami”. Podzielili się również swoimi najciekawszymi i osobistymi przeżyciami , jakie doświadczyli podczas wieloletniego stażu myśliwskiego.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć trofea łowieckie oraz wysłuchać sygnałów myśliwskich w wykonaniu   pana R. Szulakowskiego.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, a uczniowie z zaciekawieniem słuchali prelekcji myśliwych.

Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zadania wielu pytań związanych z myślistwem.

           Podsumowaniem uroczystości były warsztaty plastyczne, na których uczniowie klas IV- VI wykonali plakaty do  haseł dotyczących ochrony przyrody w lesie.

Młodsi uczniowie  rozegrali wiosenne mecze w piłkę nożną.

Myślę, że ta forma zajęć dostarczyła uczniom wielu wiadomości i wrażeń.

 

                                                                                                                                                                 Maria Półrolniczak

Zdjęcia >> zobacz