Najlepsi z najlepszych

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Idzikowicach ogłosił konkurs na najbardziej zorganizowaną klasę w szkole.Zadania konkursowe realizowane będą przez cały rok szkolny.W drugim tygodniu października uczniowie klas I – VI zaprezentowali wystawę jesiennych darów. Do tego zadania wszyscy przystąpili z wielkim zaangażowaniem. Z przyniesionych darów i owoców powstawały piękne arcydzieła. Na stołach zostało pokazane piękne oblicze jesieni.Niezwykłość pomysłów nie miała granic. Natura zaskoczyła nas ciekawymi eksponatami, np. cukinia w kształcie długiego węża.Dzieci z darów jesieni komponowały przedziwne koszyki, zwierzątka, postacie z bajek. W kompozycjach jesiennych można było zauważyć bujną wyobraźnię twórców, którzy prześcigali się w pomysłach. Pokazane zostało, że dary jesieni nie tylko żywią, ale potrafią również cieszyć oko. Interesujące pomysły pobudziły wyobraźnię dzieci i zachęciły w kolejnych miesiącach do zdrowej rywalizacji.

                                                                Opiekunowie SU

                                                                Barbara Kotlińska

                                                                  Bożena Oleksy