ŻYWA LEKCJA HISTORII W ZSP W IDZIKOWICACH

 

            10 maja 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach odbyła się żywa lekcja historii pt. „Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka” w wykonaniu grupy artystycznej „REKONSTRUKTO” z Lublina. Artyści w niezwykle ciekawy sposób zaprezentowali uczniom obyczaje panujące w epoce szlacheckiej. Widzowie dowiedzieli się, czym jest sarmatyzm i zapoznali się z  tradycyjnym strojem sarmaty, uzbrojeniem i metodami walki. Poznali bogatą kolekcję broni i rekwizytów (szable, rapiery, hakownice, pistolce …). Chętni uczniowie stoczyli „walkę” pod okiem mistrzów, czym zachwycili  zebraną publiczność. Artyści zapoznali też uczniów z różnymi sposobami karania tych, którzy nie przestrzegali prawa i byli oskarżani o uprawianie czarów. W związku z tym, dużo emocji dostarczył pokaz tortur na krześle inkwizycyjnym oraz zakucie w dyby.

Na zakończenie zajęć uczniowie mogli osobiście zapoznać się z rekwizytami i bronią. Co odważniejsi dotykali, chwytali w dłonie i próbowali walczyć. Największe zainteresowanie wzbudziły oczywiście dyby.

Spotkanie z grupą artystyczną było żywą lekcją historii, która na długo zapadnie w pamięci uczniów, poszerzając ich wiedzę na temat życia i kultury sprzed pięciu wieków.

 

Nauczyciel historii

           Krystyna Sieradzan