JESTEŚMY KULTURALNI NIE TYLKO WIOSNĄ !

 

I. Dzisiaj w  szkole dzień kultury

Moi mili serca w górę.

Pomagajmy sobie wszędzie

Z nami wszystkim dobrze będzie

Ref. Hej, hej, hej uczniowie

Jestem dobry, niech każdy to powie.

Jestem grzeczny, kulturalny

Sympatyczny i lojalny.

II. Bardzo proszę i dziękuję

Dobre serce ofiaruję

Niech przyjaźnie u nas będzie

Radość zapanuje wszędzie.

Słowa tej piosenki rozbrzmiewały już w klasach dwa tygodnie przed rozpoczęciem obchodów Pierwszego Dnia Wiosny w PSP w Idzikowicach, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości  szkoły.

Głównym celem projektu było kultywowanie zwyczajów i obrzędów, uwrażliwienie na piękno przyrody, promowanie pozytywnych zachowań w różnych sytuacjach życia codziennego, dostrzeganie potrzeby stosowania zwrotów grzecznościowych, integracja społeczności szkolnej.

Organizatorami uroczystości była Maria Półrolniczak i Zofia Krzyżanowska- Podeszwa wraz z uczniami klasy I b i III.

Przystąpiliśmy więc do pracy! 

Oto niektóre zadania, które były do wykonania przez poszczególne klasy:

Jak widać pierwszy dzień astronomicznej wiosny, która w tym roku  rozpoczęła się

o 11.44 obchodziliśmy w sposób urozmaicony, ciekawy i kolorowy. Pracowaliśmy solidnie i wytrwale. Wiele czasu poświęciliśmy na przygotowania, zaangażowaliśmy wielu uczniów i nauczycieli. Ale było warto, bo impreza była nietypowym sposobem   powitania wiosny. Dzięki niej uczniowie mogli uczestniczyć w nietypowych lekcjach przyrody, języka polskiego, plastyki, muzyki, godziny wychowawczej i równocześnie  miło spędzić czas, a także sprawdzić się w wielu różnorodnych zadaniach. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami byli zaangażowani i przyczynili się do efektu końcowego, jakim była prezentacja poszczególnych klas. Piękną wystawę kompozycji wiosennych nowalijek i prac plastycznych można już było podziwiać w holu szkoły w dniu uroczystości.

Uważamy, że cała  impreza udała się znakomicie, wszyscy uczniowie starannie przygotowali się włączając w pracę wychowawców i rodziców. W czasie rozgrywek sportowych panowała wspaniała atmosfera, wspólne przygotowanie, a następnie przeprowadzenie imprezy poprawiło relacje koleżeńskie, utrwalone zostały podstawowe zasady kulturalnego zachowana w życiu codziennym. U uczniów wzrosło poczucie własnej wartości oraz świadomość, że potrafią sprostać postawionemu im zadaniu. Myślimy, że wszyscy odczuwali satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

 

Występy klasy Ib i III < > zobacz

Ciekawe kompozycje wiosenne  < > zobacz

Warsztaty literackie  < > zobacz 

Warsztaty plastyczne < > zobacz

Marzanna < > zobacz

Gaik < >  zobacz

Rozgrywki sportowe  < > zobacz

 

 

 

 

 

                                                                                             Organizatorzy

                                                                                            Maria Półrolniczak

                                                                                            Zofia Krzyżanowska - Podeszwa