Sprawozdanie z przeprowadzonych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2009/2010

- eliminacje szkolne 

 

 

 

Lp.

Nazwa Konkursu

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Miejsce

 

1.

 

Konkurs Matematyczny

 

Maciej Marzec

Bartosz Kurzawa

Maciej Krzyżaniak

 VIA

VA

VIA

 

 

I


II


III

 

 

2.

 

Konkurs Języka Angielskiego

 

 

Jakub Pawłów

 VIB

 

 

I

 

3.

 

Konkurs Historyczny

 

Maciej Marzec

Joanna Fabrycka

Jakub Pawłów

 

VIA


VIB


VIB

 

I


II


III

 

 

4.

 

Konkurs Polonistyczny

 

Joanna Fabrycka

Marta Sobolewska

Jakub Pawłów

Agnieszka Pyrzyk

Oliwia Konefał

VIB 

VIA

VIB

VIA

VIA

 

I

II

III

IV

V

 

 

5.

 

Konkurs Techniczny

 

Maciej Marzec

 

VIA

 

I

 

 

6.

 

Konkurs Przyrodniczy

 

Maciej Marzec

Joanna Fabrycka

Marta Sobolewska

Wioletta Ciesielska

Jakub Pawłów

VIA

VIB

VIA


VIA

VIB

 

I

II

III

IV

V