KLASY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

w IDZIKOWICACH ROK SZKLONY 2018/2019

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV A

KLASA IV B

KLASA V A

KLASA V B

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII