KARTA ROWEROWA

ZDOBYWAM PIERWSZE PRAWO JAZDY W ŻYCIU

                                                                                                                                                                                                                                                                       Rozwój motoryzacji jest nieuchronną konsekwencją postępu cywilizacji. Niesie on jednak wiele zagrożeń w postaci wypadków drogowych, w których giną ludzie, zniszczeniu ulegają samochody.
Liczba pojazdów poruszających się po drogach lawinowo rośnie, wzrasta liczba wypadków z udziałem dzieci.
Często ich przyczyną jest nieznajomość lub lekceważenie i nie przestrzeganie obowiązujących przepisów o ruchu drogowym, w tym o ruchu pieszych.
Szkoła to nie tylko miejsce nauki języka polskiego, matematyki czy przyrody. Szkoła to także miejsce, w którym uczniowie powinni nauczyć się bezpiecznego poruszania się po naszych ulicach i drogach.
Wprawdzie o zasadach bezpiecznego poruszania się wiedzą już najmłodsi uczniowie, ale dopiero w klasie czwartej mogą zdawać egzamin na kartę rowerową. Dlatego do zajęć szkolnych wprowadzono zagadnienia wychowania komunikacyjnego, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przysposobienie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera, a także kierującego pojazdem.
Celem zajęć z wychowania komunikacyjnego w klasie IV jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do uzyskania Karty Rowerowej.

Najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem to:  

1. Przechodzenie przez ulicę w miejscach wyznaczonych.
2. Znaczenie elementów odblaskowych.
3. Niebezpieczne zabawy dzieci na ulicy.
4. Zagrożenia wynikające z nieprawidłowej oceny odległości zbliżających się pojazdów oraz czynników wpływających na drogę hamowania pojazdów.
5. Podział znaków drogowych na pionowe i poziome.
6. Znaki dotyczące pieszych i rowerzystów.
7. Hierarchia ważności znaków , sygnałów, poleceń i przepisów.
8. Prawa i obowiązki pieszego i rowerzysty. Zakazy dot. rowerzystów.
Zasady korzystania z drogi przez rowerzystów. Postępowanie rowerzystów wobec pieszych.
9. Zagrożenia jakie mogą spotkać rowerzystę w mieście i terenie niezabudowanym.
10.Ogólna budowa roweru.
11.Przygotowanie roweru do jazdy.
12.Podstawowe i obowiązkowe wyposażenie roweru.
13.Niezbędne ustawienia w rowerze.
14.Podstawowe manewry w ruchu drogowym oraz niebezpieczeństwa grożące podczas wykonywania tych manewrów.
15.Rodzaje skrzyżowań oraz zasady przejazdu przez nie.
16.Przekazanie informacji o wypadku.
17.Udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach stłuczenia ,zadrapania, skaleczenia, zwichnięcia.
18.Opanowanie umiejętności jazdy na rowerze:
a) utrzymanie równowagi
b) wsiadanie i wysiadanie z roweru
c) utrzymanie kierownicy jedną ręką
d) zatrzymanie się przed przeszkodą
e) wykonanie podstawowych manewrów

Zagadnień jest sporo, a czasu nie wiele. Gorąco zachęcam rodziców do uczestnictwa w przygotowaniach swoich dzieci. Wspierajcie ich chęci i dzielcie się posiadaną wiedzą.
Najtrudniejsze do realizacji są zajęcia praktyczne i wtedy bardzo pomocni będą rodzice uczniów.

Zbliża się sezon turystyczno-rowerowy. Miło jest patrzeć na rodziny spędzające czas wolny na dwóch kółkach. Zachęcam do wspólnych wyjazdów, na których dzieci mogą "potrenować" jazdę na rowerze. Na pewno chętnie będą uczestniczyć we wspólnych zabawach, zwłaszcza, gdy ich celem jest posiadanie karty rowerowej.

TO WARTO PAMIĘTAĆ

Zmiany w przepisach Ruchu Drogowego, które obowiązują od stycznia 2002 .

Osoba dorosła z dzieckiem-wspólna jazda.

- Osoby dorosłe mają prawo zabrać dziecko mające mniej niż 10 lat na wspólną jazdę rowerem.
- Należy pamiętać, iż opiekun dziecka może poruszać się wraz z dzieckiem po chodniku ,jadąc powoli i ustępując miejsca pieszym. - W przypadku braku chodnika można skorzystać z pobocza.
- Wyjątkowo, gdy nie ma możliwości korzystania z chodnika i pobocza, można jechać jezdnią po jej lewej stronie( umożliwia to obserwację nadjeżdżających pojazdów,  którym rowerzyści powinni ustąpić miejsca).
- Jazda powinna się odbywać jeden za drugim jak najbliżej krawędzi jezdni-osoba dorosła zaraz za dzieckiem, tak aby pozostawało ono pod jej kontrolą. W tym przypadku rowerzysta w rozumieniu przepisów staje się jednak pieszym.
- Warto przypomnieć, iż dopuszcza się przewożenie na rowerze dziecka w wieku do 7 lat pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku. - Dodatkowe siodełka, posiadające atest zapewniają bezpieczną jazdę.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

1.Od 1 lipca 1998 roku sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego -w ramach przedmiotu technika.
2.W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej stosuje się pomocniczy arkusz zaliczeń.
3.Od 1 lipca 1998 roku Dyrektor Szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom karty rowerowe.
4. Jeżeli uczeń, z różnych przyczyn, nie uzyskał karty rowerowej w klasie czwartej, może o nią się starać w następnych latach.

Po spełnieniu wszystkich wymagań uczeń dostarcza 1 zdjęcie "format jak do legitymacji szkolnej".