We wspólnej Europie

         5 lat uczestniczymy aktywnie jako naród w strukturach Unii Europejskiej. Dokonujemy bilansu osiągnięć       i niewykorzystanych do końca szans, jakie daje nam współczesna historia. W maju mieliśmy okazję, aby zaakcentować akcesję Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., wyrazić aprobatę tej decyzji

9 maja w paradzie Schumana oraz przypomnieć o zbliżających się 7 czerwca wyborach do Parlamentu Europejskiego.

         Współczesna polska szkoła wychowuje Europejczyków pełnych szacunku i otwartych na sprawy innych narodów. Ta idea przyświecała obchodom Dnia Unii Europejskiej w Publicznej Szkole Podstawowej w Idzikowicach. Uczniowie klas VA i VI B w przedstawieniu  „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” sięgnęli do wspólnych źródeł Europy – śródziemnomorskich korzeni naszej kultury. Przedstawili fragment mitu o pięknej bogini Europie, porwanej przez Zeusa, od imienia której mamy nazwę naszego kontynentu. Wspomnieli o demokracji ateńskiej, prawie rzymskim, alfabecie łacińskim oraz o igrzyskach w Olimpii. Bez tych starożytnych dziedzin życia Europa nie szczyciłaby się takim rozwojem cywilizacyjnym. W dalszej części uczniowie zaprezentowali symbole Unii Europejskiej i scharakteryzowali humorystycznie  poszczególne państwa członkowskie. Prezentacja obejmowała współczesne zagadnienia gospodarcze, polityczne i kulturalne tych krajów. Prowadząca montaż podkreśliła: „Niektóre państwa zrozumiały, że walka nie prowadzi do niczego dobrego. Lepiej pojednać się i współpracować. (…) Połączenie się krajów Europy zapewniło kontynentowi pokój i przestrzeganie praw ludzi oraz pomyślny rozwój.

 

         Klasy szóste uczestniczyły w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Znajomością tematu wykazali się uczniowie:

I miejsce – Patryk Krakowski, kl. VI A

II miejsce – Magdalena Krawiec i Kinga Sokołowska, kl. VI B

         Podsumowaniem zajęć była analiza mocnych i słabych stron UE oraz stwierdzenie, że my Polacy w dużej mierze przyczyniliśmy się  do zjednoczenia Europy.

 

ZDJĘCIA

                                                                                       B. Fabrycka

                                                                                     PSP Idzikowice