ŚMIECI MNIEJ - ZIEMI LŻEJ!

           "Sztuka, chwała, wolność przemijają, a przyroda zawsze jest piękna" powiedział George Gordon Byron. Pamiętajmy o tym i nie niszczmy tego.

               Dnia 21 kwietnia 2010r.  w Publicznej Szkole Podstawowej w Idzikowicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ziemi, której gospodarzami była klasa Ib. Wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami dzielni mali strażnicy Matki Ziemi przedstawili program artystyczny.

                Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegały pod hasłem  "RÓŻNORODNOŚĆ W  NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS".

                Każdy z nas jest mieszkańcem planety Ziemi, dlatego każdy z nas powinien czuć się  odpowiedzialny za jej stan. Nasze życie jest od niej uzależnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej egzystencji - naszej i naszych dzieci.

                Zadbajmy wspólnie o to, aby to, co nas otacza, przetrwało w niezmiennej formie dla następnych pokoleń.

                                                                                                                                                        Dorota Szymczyk- Bęben