Dzień Języka Ojczystego

w ZSP w Idzikowicach

 

            W naszej szkole po raz kolejny odbył się ogłoszony  przez UNESCO w 1999 r. Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego. W Polsce ta kampania społeczna ---Ojczysty – dodaj do ulubionych wystartowała w 2012 r. i ma na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.

Od 2013 r. dołączyła nowa kampania Język polski jest ą – ę. Akcja wspiera konieczność używania znaków diakrytycznych (umieszczania znaków graficznych, np. ogonków, przecinków lub kropek nad, pod literą lub wewnątrz niej i niosących informację o sposobie wymawiania głoski oznaczającej tę literę – ą, ę, ł, ć,  ń, ó, ś, ź, ż). Powszechność uproszczeń w zapisie, zwłaszcza gdy wysyłamy esemes lub mejl, zubaża nasz język polski, nie czyni go oryginalnym wśród innych i osłabia jego rolę przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

           Zauważając aktualność  tych zagadnień uczennice klasy VI ZSP w Idzikowicach – Klaudia Szołdra, Wiktoria Solecka, Martyna Kozica oraz Laura Pietrzycka poprowadziły w szkole spotkanie, na którym zwróciły uwagę na potrzebę ochrony języka ojczystego we współczesnej globalnej kulturze. Wystawiły na próbę koleżanki i kolegów, którzy zmagali się z płynnością i wyrazistością wymowy najtrudniejszych słów – łamaczy języka typu :

„W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, a trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie, straszny wszczyna szum.” W zabawie brzmieniem słowa brali udział następujący uczniowie:

M. Mikitów,  M. Makara, Z. Pastuszka, Z. Picheta, N. Grab, K. Pater, J. Mielczarek,  P. Depiak, A. Łastowska, P. Łastowska, A. Ausfeld, N. Orlikowski, M. Szymańska, W. Sole,  K. Noga, A. Widłowska, W. Zalewska.

        Wszyscy okazali się zwycięzcami, ponieważ poprawność artykulacji, dykcję uznali za sprawę osobistą i wcześniej starali się gimnastykować język. Następnie Dominik Barzyk przedstawił humorystycznie w gwarze śląskiej wiersz Juliana Tuwima „ Pan Hilary”, zaczynając od wersów:                                                  Loto, tyro pan Hilary, do dekla mu piere,  Bo kajś ten boroczek posioł swoi brele…

Dalsza część spotkania wymagała skupienia uwagi, gdyż uczestnicy konkursu musieli wybrać poprawne formy językowe wyrazów. Były to słowa, z którymi najczęściej mamy kłopoty i zapominamy o wyborze właściwej formy.

Mówimy więc poprawnie: ączać, wyłączać, wziąć, lubić, wymyślić, nienawidzić, poszedłem, wziąłem, umieją, rozumieją, przyjaciom.

Na zakończenie przew. SU  Klaudia Szołdra zaśpiewała piosenkę „Kocham Cię Polsko”. Obchody Dnia Języka Ojczystego upłynęły w miłej atmosferze. Uświadomiły uczniom, że polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie, spaja naród, ale tworzy ją każdy z nas i dlatego wymaga szczególnej dbałości na co dzień.

                                                                             Opr. M. Staniec i B. Fabrycka