Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Idzikowicach informuje, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 są:

 

1.      02.11.2017 r.

2.      03.11.2017 r.

3.      30.04.2018 r.

4.      02.05.2018 r.

5.      04.05.2018 r.

6.      01.06.2018 r.