"Na skrzydłach w nowy rok szkolny"

Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do programu "Skrzydła" prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Jest to pomoc w zakupie przyborów szkolnych, odzieży, dożywiania w szkole, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Cieszy to, że wciąż znajdują się sponsorzy, którzy pomagają dzieciom "rozwinąć skrzydła". Koordynatorem programu z ramienia szkoły jest pani Bożena Oleksy.