Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

 

 

 

Nazwa Programu:

„Aktywna poczekalnia”

 

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Wilków ze szczególnym uwzględnieniem najuboższej społeczności wiejskiej i wsi popeegerowskiej. Zakłada on prowadzenie w dwóch szkołach gminy (PG Wilków, SP Idzikowice) warsztatów i zajęć popołudniowych w okresie jesienno-zimowym. Działania te związane są z brakiem świetlic działających po południu i tym samym z dużą potrzebą środowiska. Warsztaty i zajęcia z zakresu zajęć sportowych, kultury, informatyki i nauki języka niemieckiego oraz szeroko rozumianej pomocy dydaktyczno-wychowawczej. Podczas warsztatów uczestnicy będą realizowali specjalnie dobrane do potrzeb programy ułożone przez nauczycieli animatorów. Uczniowie szczególnie z najuboższych rodzin w ramach projektu będą mieli również możliwość wyjazdów do teatru, kina i na krytą pływalnie. Dzięki tym działaniom środowisko lokalne będzie miało możliwość i dostęp do korzystania z różnych forma aktywności oraz nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, do których większość nie ma dostępu. Zagospodarowanie wolnego czasu w okresie jesienno- zimowym zapobiegną wielu patologiom. W ramach programu zorganizujemy również dwa festyny środowiskowe (wiosenny i jesienny).

 

AKTYWNA POCZEKALNIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Idzikowicach w ramach projektu
"SZKOŁA NA TAK" proponuje bezpłatne zajęcia popołudniowe
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia popołudniowe będą
prowadzone od 5 listopada 2007r. do 31 stycznia 2008r. W ramach
zajęć planowane są wyjazdy na krytą pływalnię do Oleśnicy i do
teatru we Wrocławiu.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Poniedziałek- zajęcia informatyczne godz. 15:00
mgr Kazimierz Bochenek

Wtorek- zajęcia teatralno- plastyczne godz. 15:00
mgr Maria Półfolniczak

Środa - język niemiecki dla początkujących godz. 17:00
mgr Jan Zieliński

Czwartek- zajęcia edukacyjne- godz.15:00
mgr Krystyna Sieradzan

Piątek- zajęcia rekreacyjno- sportowe - godz. 16:15
mgr Iwona Zielińska

 

WIĘKSZE  MOŻLIWOŚCI DZIĘKI


"AKTYWNEJ POCZEKALNI"

Okres jesienno- zimowy jest okazją, aby zaplanować długie popołudnia i wieczory.

Publiczne Gimanazjum w Wilkowie i Szkoła Podstawowa w Idzikowwicach wyszły z propozycją różnych zajęć popołudniowych dla uczniów obu szkół oraz społeczności lokalnej. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu
SZKOŁA NA TAK współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
W ramach programu "AKTYWNA POCZEKALNIA"
w okresie jesienno- zimowym realizowane są zajęcia sportowe, informatyczne, teatralno- plastyczne, edukacyjne i językowe. Od poniedziałku do piątku odbywają się warsztaty i zajęcia, które przyciągają dzieci szkół podstawowych, młodzieży gimnazjum oraz osoby dorosłe. Uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Zajęcia są bardzo urozmaicone, każdy może znaleźć coś dla siebie. Na długo przed zajęciami czekają na otwarcie sal. Potem chętnie malują , uczą się języka obcego, grają na sali gimnastycznej, ćwiczą ortografię, rozwiązują zadania matematyczne, czy doskonalą się w obsłudze komputera.
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Idzikowicach. Uczniowie mają aktywnie, pożytecznie i bezpiecznie spędzać wolny czas.
Uczestnicy zajęć otrzymują poczęstunek w postaci słodyczy i napojów. Po licznym i aktywnym uczestnictwie widoczna jest potrzeba realizacji tego typu zajęć i szkoda, że będą się wkrótce kończyć.
Pozostaje nadzieja, że dzięki przychylności władz, lub też innym programom będzie można zagospodarować efektywnie popołudniowy czas naszych dzieci, młodzieży szkolnej i wszystkich chętnych.